iemand eerbied/vertrouwen inboezemen

iemand eerbied/vertrouwen inboezemen
{{iemand eerbied/vertrouwen inboezemen}}{{/term}}
inspire/instil respect/confidence in someone

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”